04.jpg

Résultats aux examens 2017

  refusé mention passable mention AB mention B mention TB % admis % mentions
DNB 15 20 13 20 18 82

59

Bac ES 8 9 6 0 1 67 29
Bac L 2 6 0 1 0 78 11
Bac S 3 15 8 3 2 90 42
Total bac 13 30 14 4 3 80 33
Bac pro GA 0 4 8 2 0 100 71
Bac pro ASSP 0 13 19 6 0 100 66
Total bac pro 0 17 27 8 0 100 67
BEP GA 14 14       100  
BEP ASSP 4 29       88  
CAP ATMFC 5 8       62  
CAP PE 6 6       100  
DE AVS   fin octobre          
DE AS   fin juillet          
Total 35 263 87  

Résultats aux examens 2016

  refusé mention passable mention AB mention B mention TB % admis % mentions
DNB 4 26 25 18 14 95 66
Bac ES 1 16 5 5 2 97 41
Bac L 1 10 2 5 0 94 39
Bac S 2 7 18 5 3 95 74
Total bac 4 33 25 15 5 95 55
Bac pro GA 0 7 7 6 0 100 65
Bac pro ASSP 1 17 21 4 0 98 58
Total bac pro 1 24 28 10 0 98 60
BEP GA 1 15       93  
BEP ASSP 1 42       98  
CAP ATMFC 0 5       100  
CAP PE 0 5       100  
DE AVS 1 4       80  
DE AS 0 30       100  
Total 12 324 96  

Résultats aux examens 2015

  refusé mention passable mention AB mention B mention TB % admis % mentions
DNB 10 33 26 18 12 90 57
Bac ES 1 17 13 1 4 97 50
Bac L 2 4 1 1 0 75 25
Bac S 0 6 5 6 3 100 70
Total bac 3 27 19 8 7 95 53
Bac pro GA 0 4 8 1 0 100 69
Bac pro ASSP 1 15 12 5 0 97 52
Total bac pro 1 19 20 6 0 98 57
BEP GA 0 16       100  
BEP ASSP 0 35       100  
CAP ATMFC 0 5       100  
CAP PE 1 10       91  
DE AVS 2 3       60  
DE AS 0 28       100  
Total 17 292  95